MD5 Oluştur

MD5 (Message-Digest 5) bir şifreleme türüdür. MD5 ile şifrelenen veri, bilindiği kadarıyla kırılamaz veya çözülemez. MD5 Ron Rivest tarafından 1991 yılında üretilmiş bir algoritmanın ürünüdür.